Уиллард Ван Орман Куайн:
Слово и объект.
Глава VI. Бегство от интенсионала