Карл Поппер:
Объективное знание.
Глава 7. Эволюция и древо познания