Философия науки и техники. Раздел II. Наука как традиция.
Глава 6. Традиции и феномен знания