Вячеслав Семёнович Стёпин:
Философия науки.
Глава 4. Философия и наука