Вячеслав Семёнович Стёпин:
Философия науки.
Глава 3. Структура научного познания