Абрахам Маслоу:
Мотивация и личность.
Глава 12. Любовь и самоактуализация