Жан-Франсуа Лиотар:
Состояние постмодерна.
Глава 8. Нарративная функция и легитицимация знания